Ettiketto

Våra kunder berättar

Vi möter Linus Nicklasson

Linus Nicklasson arbetar som CFO för Ettiketto Group och har ett brett ansvar inom finans, IT och HR. Ettiketto är ett av de ledande etikettryckerierna i Norden som arbetar med allt från stora välkända varumärken till små snabbväxande entreprenörsföretag. Ettiketto har flera produktionssiter runtom i Norden med relativt stor geografisk spridning.

Hjtech har arbetat tillsammans med Ettiketto under flera år. Här berättar Linus om hur han upplever att samarbetet fungerar och hur Hjtech på ett professionellt sätt har hjälpt dem under flertalet förvärv.

Närvaro och hög kundservice som ger ökad trygghet

– Hjtech är med och sköter vår IT-drift för samtliga av våra siter vilket vi är mycket glada för. Det är smidigt att ha en kontaktväg att vända sig till och som dessutom förstår vår verksamhet på ett bra sätt, säger Linus.

Ettiketto arbetar fokuserat inom sin kärnverksamhet, som är att trycka ettiketter och skräddarsy lösningar för sina kunder. Något de är mycket duktiga på. De anser sig däremot inte särskilt bra på att hantera sina IT-miljöer på egen hand utan ser sig själva som lekmän inom IT-området. De är väl medvetna om hur de vill att det ska fungera och att det omedelbart blir negativa konsekvenser för deras produktion om det inte fungerar. Därför har Ettiketto valt att köpa in alla sina IT-resurser via Hjtech.

– Vi har valt att arbeta med Hjtech, vilket vi nu gjort i många år och är väldigt nöjda med. Ett av våra krav är att ha en lokal partner nära vårt huvudkontor och som förstår vår affär, säger Linus.

Ettiketto har haft en framgångsrik tillväxtresa de senaste åren, vilket även innefattat flertalet förvärv som på ett effektivt sätt integrerats i den befintliga verksamheten.

– Vi har valt att integrera så mycket vi kan i vår befintliga struktur för att få kontroll och effektivitet och därav inte låta förvärvade verksamheter leva kvar i sina befintliga system och IT-miljöer.

HJtech arbetar på ett fokuserat sätt och tar ansvar för IT-frågorna genom hela förvärvsprocessen oavsett om det sker i Sverige eller i våra grannländer.

– Hjtech är en viktig samarbetspartner genom hela projektet. Redan under due dilligenceprocessen hjälper de oss att genomlysa målbolagets befintliga IT-miljöer och ger oss sitt uttalande om både status och befintliga risker samt rekommendationer om vad som eventuellt behöver göras och vad det kommer att kosta. Det ger oss möjlighet att fokusera på de operativa och kommersiella frågorna, säger Linus.

När ett förvärv väl är genomfört och det är dags för tillträde inleds en mycket intensiv period med hårt arbete för att integrera personal, kultur, processer och kommersiella kundrelationer – allt för att få en så bra start som möjligt.

– Då är det skönt att ha en partner som Hjtech som känner oss och vet vad som behöver göras. De ser till att allt fungerar som det ska, tillser att alla behörigheter finns på plats för all personal i den förvärvade verksamheten och arbetar effektivt för att integrera våra IT-miljöer och system, säger Linus.

Linus kan nämna flera situationer där de stått inför mer komplicerade IT-utmaningar där Hjtech har spelat en viktig roll och verkligen visat att de är att räkna med när deras expertis behövs som mest. Han berättar mer om ett särskilt tillfälle vid ett förvärv i utlandet.

– Vid ett av våra förvärv i utlandet hade vi gjort en bedömning under analysfasen av förvärvet som visat att IT-miljön fungerade tillfredställande och att de hade leverantörsavtal för både drift och support. Ganska snabbt efter tillträdet märkte vi att det var många manuella hanteringar som gjorde arbetet trögrörligt och att integrationen inte skulle fungera tillfredställande samt att vissa kritiska punkter behövde åtgärdas. Först försökte vi få ordning på problemen med hjälp av deras befintliga IT-leverantör men snart insåg vi att det krävdes en förändring. Hjtech fick då i uppdrag att besöka produktionsenheten och utreda IT-läget på plats. De satta då ihop en åtgärdsplan och vi fattade beslut om att Hjtech skulle ta över både drift och support. Detta är ett beslut vi är jättenöjda med idag. Även om denna produktionsenhet ligger över hundra mil härifrån så har vi idag en effektivare drift samt både snabbare och mer professionell support, berättar Linus.

Hög kundservice och den nära relationen har stor betydelse för Ettiketto när det kommer till samarbetspartner för en så viktig del som IT.

– Det bästa för oss är att Hjtech är en leverantör som är lätta att få tag på, närvarande och att vi känner att vi får uppmärksamhet hos dem. Vid vissa av våra förvärv har målbolaget arbetat med större IT-firmor och då har vi också märkt att vi har en helt annan relation till Hjtech än vad de har till sin leverantör. Den personliga relationen gör också att även om vi förklarar saker på ett ganska lekmannamässigt sätt för Hjtechs personal förstår de oss och agerar snabbt, vilket är en stor styrka för oss. Deras medarbetare är bra på att kommunicera och fungerar väldigt bra med våra medarbetare i vår företagskultur vilket är viktigt för oss avlsutar Linus.

Tack till Linus Nicklasson som ställde upp på en intervju för att visa hur vi på Hjtech arbetar med våra kunder. 

 

Här kan du också ta del av ett kundcase från vår kund Nilssons Möbler.