IT-säkerhet

Vi har lång erfarenhet av att bygga säkra IT-miljöer

Vi har arbetat med att hjälpa företag med deras IT-säkerhet i många år och därför skapat en arbetsstruktur som gör att vi får med allt som man behöver tänka på för att arbeta på ett säkert sätt.

IT-säkerhet

IT-säkerhet

Vi har arbetat med att hjälpa företag med deras IT-säkerhet i många år och därför skapat en arbetsstruktur som gör att vi får med allt som man behöver tänka på för att arbeta på ett säkert sätt.

IT-säkerhet

Vi erbjuder

Säkerhetsgenomgång

Tillsammans med våra kunder går vi genom säkerhetsläget och kommer med förslag baserat på kundens verksamhet. Om man inte gjort någon riktig säkerhetsgenomgång tidigare så finns det ofta mycket man kan göra med små medel som gör stor skillnad. Vi ger er råd om olika åtgärder för att gemensamt komma fram till vad som ska göras. Våra genomgångar brukar vara mycket uppskattade då det handlar om att skydda något som betyder väldigt mycket för dem som driver verksamheten. Det är inte alls ovanligt att man inte insett vilka risker man tar och vilka konsekvenser ett intrång skulle kunna få för bolaget och dess kunder.

IT-säkerhet

Vi har lång erfarenhet av att bygga säkra IT-miljöer för våra kunder och har under åren noga valt ut de bästa programvarorna för att säkra upp miljöer både lokalt och i molnet. Beroende på hur er verksamhet ser ut avseende vilken data ni arbetar med, vilka program ni använder och hur era medarbetare är geografiskt placerade tar vi fram skräddarsydda lösningar för just ert behov. Vi arbetar med specialiserade säkerhetsprogramvaror.

Utbildning

Vi kommer gärna ut till er och genomför utbildning med er och era medarbetare. Faktum är att i de allra flesta fall som ett bolag drabbas av intrång eller skadlig kod så beror det på att en medarbetare råkat öppna skadlig e-post eller annat mänskligt misstag. Vi hjälper er med utbildning så att era medarbetare är mer uppmärksamma och agerar på rätt sätt när de upptäckt något misstänkt.

 

Vill du veta hur vi kan hjälpa ert företag med IT-tjänster?

 

Då är du varmt välkommen att kontakta oss.